Whole document tree
    

Whole document tree

Merkistö

2.1. Merkistö

Suomalaistettu GNU/Linux käyttää kansainvälistä ISO-8859-1- eli Latin-1-merkistöä. Tämän määritteleminen ei ole aina välttämätöntä, mutta monet tärkeät ohjelmat vaativat sen asettamisen.

Euro löytyy uudemmasta ISO-8859-15- eli Latin-9-merkistöstä, josta käytetään joskus myös nimitystä Latin-0.

2.1.1. Näppäimistökartan lataaminen

2.1.1.1. Konsolissa

Näppäimistökartan voi ladata käskyllä loadkeys /usr/share/keymaps/i386/qwerty/fi-latin1.map.gz

Joissakin jakeluissa näppäimistökartan nimessä on .map.gz päätteen sijasta .kmap.gz pääte. Näppäimistökarttojen sijainnissa on eroja eri distribuutioiden välillä. Näppäimistökartat löytää esimerkiksi käskyllä find /usr -name '*latin1.*map*' -print

Debian GNU/Linuxissa loadkeys ajetaan käynnistyksen aikana skriptistä /etc/init.d/keymaps.sh. Red Hatissa käynnistyksen aikana suoritetaan yleensä /etc/rc.d/init.d/keytable -skripti. Tämä skripti lukee /etc/sysconfig/keyboard -tiedoston, jossa määritellään käytettävä näppäimistökartta. Näppäimistön ollessa suomenkielinen tietosto sisältää sauraavan rivin:

	KEYTABLE=fi-latin1

2.1.1.2. XFree86 3

XFree86 3.2:ssa ja uudemmissa /etc/X11/XF86Config-tiedostossa pitäisi olla Keyboard section -kohdassa seuraavat rivit:


	Section "Keyboard"
	  Protocol    "Standard"
	  XkbRules    "xfree86"
	  XkbModel    "pc102"
	  XkbLayout    "fi"
	  XkbVariant   "nodeadkeys"
	EndSection

Näitä, kuten monia muitakin, asetuksia voi muokata omien mieltymyksien mukaan ja alla on esimerkkinä Debian GNU/Linux 2.2 (tätä kirjoitettaessa kyseessä oli vielä kehitysversio) "Keyboard Section:"


	Section "Keyboard"
	  Protocol    "Standard"
	  AutoRepeat   500 30
	  LeftAlt     Meta
	  RightAlt    Meta
	  ScrollLock   Compose
	  RightCtl    Control
	  XkbKeycodes   "xfree86"
	  XkbTypes    "default"
	  XkbCompat    "default"
	  XkbSymbols   "us(pc101)"
	  XkbGeometry   "pc"
	  XkbRules    "xfree86"
	  XkbModel    "pc102"
	  XkbLayout    "fi"
	EndSection

Lisätietoja XF86Config-tiedoston manuaalisivulta.

2.1.1.3. XFree86 4

XFreen versiossa neljä on hiukan erilaiset näppäimistöasetukset, joista tässä esimerkki:


	Section "InputDevice"
    	Identifier   "Generic Keyboard"
	    Driver     "keyboard"
	 	Option     "CoreKeyboard"
 		Option     "XkbRules"   "xfree86"
	 	Option     "XkbModel"   "pc105"
	 	Option		"XkbLayout"   "fi"
	EndSection

2.1.2. Kuolleet näppäimet

Kuolleet näppäimet ovat näppäimiä, joiden painaminen ei tulosta mitään ruudulle ennenkuin painetaan toista näppäintä. Mm. tilde, ~, on tällainen näppäin.