Whole document tree
    

Whole document tree

Euro-merkki

3.2. Euro-merkki

Uusi merkistö, ISO-8859-15 eli latin9, jota hämmennyksen maksimoimiseksi usein myös latin0:ksi kutsutaan, on luotu korvaamaan ISO-8859-1 (latin1) ja se tarjoaa Euroopan unionin yhteisen rahayksikön euro- ja senttimerkit.

Euro löytyy näppäinyhdistelmällä AltGr-e. Sentti löytyy näppäinyhdistelmän AltGr-Shift-e takaa X:ssä ja konsolissa oikea näppäinyhdistelmä on AltGr-c.

Tämä luku on erityisen Debian-painoitteinen, mutta sen ohjeilla saanee myös muut distrot toimimaan, mutta se vaatinee normaalia enemmän luovuutta.

3.2.1. Euro ja lokaalit

glibc 2.2 ja uudemmat tukevat euroa. Oikea lokaaliarvo on fi_FI@euro

3.2.2. Euro konsolissa

Tarkista, että tiedoston /usr/share/keymaps/i386/include/euro.inc.gz sisältö on seuraava:

altgr keycode  18 = currency
altgr keycode  46 = cent

Distribuutiosta riippuen pitää ladata konsolifontti, joka tukee euroa joko komennolla setfont (RH-johdannaiset) tai consolechars (Debian-johdannaiset).

Debianissa muokataan tiedostoa /etc/console-tools/config siten, että poistetaan kommenttimerkki SCREEN_FONT:

SCREEN_FONT=lat0-16

Red Hatissa asetetaan tiedoon /etc/sysconfig/i18n rivit

SYSFONT=lat0-16
SYSFONTACM=iso15

3.2.3. Euro X Window Systemissä

AltGr-e tuottaa normaaliasetuksilla geneerisen valuuttasymbolin, joka näyttää nelijalkaiselta hämähäkiltä. Kun sovelluksen käyttämä fontti vaihdetaan ISO-8859-15-fontiksi niin sen tilalle tulee euro. Debianissa tämän voi tehdä lisäämällä tiedostoon /etc/X11/app-defaults/XTerm esimerkiksi rivi

.XTerm.VT100.font: -*-courier-*-*-*-*-*-100-*-*-*-*-iso8859-15

Mikäli AltGr-e ei toimi lisää tiedostoon /etc/X11/Xmodmap rivi

keycode 26 = e E EuroSign