Whole document tree
    

Whole document tree

Lokaalituki glibc2:ssa ja uudemmissa

Chapter 4. Lokaalituki glibc2:ssa ja uudemmissa

Monia kohdan Ohjelmakohtaiset näppäimistöasetukset ongelmia voidaan välttäää asettamalle oikeat lokaaliasetukset.

Lokaaliasetuksia voi muuttaa monella tavalla, joita localen manuaalisivu kuvaa tarkemmin. Suosittuja asetuksia ovat ympäristömuuttujien LANG, LC_ALL tai LC_CTYPE arvon asettaminen arvoon


	fi_FI

Table 4-1. Lokaalit

LokaaliympäristömuuttujaKäyttö
LC_COLLATE Merkkijonojen järjesteminen.
LC_CTYPE Merkkien luokittelu ja muuntaminen.
LC_MESSAGES Mm. "Yes" ja "No" -sanojen käännökset.
LC_MONETARY Raha-arvot  
LC_NUMERIC Numeeristen ei-raha-arvojen muotoilu
LC_TIME Päivämäärän ja ajan muotoilu
LC_ALL Määrittelee kaikki edellä mainitut ympäristömuuttujat
LANG Määrittelee kaikki edellä mainitut ympäristömuuttujat, mutta yksittäiset lokaaliympäristömuuttujat voi määritellä erikseen.

Tässä mallisesimerkki:


LANG=C
LC_CTYPE=fi_FI
LESSCHARSET=latin1