Whole document tree
    

Whole document tree

Serbian HOWTO: Razna podesavanja Next Previous Contents

5. Razna podesavanja

5.1 Vremenska zona

Jugoslavija se nalazi u centralno-evropskoj vremenskoj zoni (CET ili MET) koja tokom zime odgovara grinickom vremenu uvecanom za 1 sat (GMT+1). Vremensku zonu na Linux sistemu mozete postaviti pravljenjem simbolicke veze:

ln -sf /usr/lib/zoneinfo/MET /etc/localtime
ili
ln -sf /usr/lib/zoneinfo/Europe/Belgrade /etc/localtime
Ovim, takodje, prelazite na letnje racunanje vremena (GMT+2).

Sistemsko vreme mozete da uskladite sa CMOS casovnikom zadavanjem komande clock dok ste prijavljeni kao root korisnik. Ako je vas CMOS casovnik podesen na GMT vreme (poznato i kao UTC vreme - standard svih pravih UNIX sistema), onda mozete koristiti

clock -u -s
U suprotnom, za uskladjivanje lokalnog vremena koristite
clock -s

5.2 Format papira A4

  • dvips: Promenite datoteku /usr/lib/texmf/dvips/config.ps ili ~/.dvips.
  • ghostscript: Dodajte opciju -sPAPERSIZE=a4 u komandnoj liniji kojom pozivate program.
  • ghostview: Dodajte sledecu liniju u ~/.Xresources:
    Ghostview.pageMedia: A4
  • xdvi: Dodajte sledecu liniju u ~/.Xresources:
    XDvi.paper: A4

5.3 Format tekstualnih datoteka za druge operativne sisteme

Koristeci paket recode mozete prevesti datoteke koje sadrze tekst u ISO-8859-2 rasporedu u neki drugi raspored, na primer Microsoft CP-1250, IBM Codepage 852 ili neki treci. Upotreba je jednostavna:

recode cp852:latin2 <ime_datoteke>
Paket je dostupan kao recode-3.4.tar.gz (ili noviji) na svim sajtovima koji drze kopiju sajta prep.ai.mit.edu.


Next Previous Contents