Whole document tree
    

Whole document tree

Serbian HOWTO: Podrska za lokalna podesavanja u libc 5.4.x i navise Next Previous Contents

7. Podrska za lokalna podesavanja u libc 5.4.x i navise

Podrska lokalnim podesavanjima je poboljsana u libc 5.4.x i navise. Mozete izbeci mnoga pojedinacna podesavanja programa opisana u poglavlju 4, Prilagodjavanje nekih aplikacija nasim slovima ako je vas sistem pripremljen za lokalnu podrsku. Debian distribucija podrzava lokalna podesavanja ako instalirate paket wg15-locale. Procitajte Locales mini-HOWTO ako zelite da podesite lokalnu podrsku na ne-Debian sistemima sa libc 5.4.x. RedHat distribucija takodje podrzava lokalna podesavanja od verzije 5.0 navise ako instalirate paket glibc-X.X.X-XX-i386.rpm. Sistemi sa GNU libc 2 (libc 6.x) takodje podrzavaju lokalna podesavanja.

Ako vasa Linux distribucija ne podrzava srpska latinicna lokalna podesavanja, posluzite se sledecim trikovima:

 1. Najpre proverite da li vas sistem podrzava slovenacka ili hrvatska lokalna podesavanja. Ako je to tacno, predjite na korak 3.
  
  
 2. Nadjite na Internetu tekstualnu datoteku sl_SI ili hr_HR u kojoj su opisana odgovarajuca podesavanja za hrvatski, odnosno slovenacki jezik.
  
  
 3. Prijavite se na sistem kao root.
  
  
 4. Predjite u direktorijum /usr/share/i18n/locales ako koristite RedHat distribuciju, ili odgovarajuci direktorijum na Slackware, Debian ili Caldera distribuciji.
  
  
 5. % cp sl_SI (ili hr_HR) /usr/share/i18n/locales/sr_YU
  
  
 6. % cd /usr/share/i18n/locales
  
  
 7. Koristeci vas omiljeni editor, promenite sledece linije u datoteci sr_YU (navedeni brojevi ne moraju nuzno biti tacni, vec su dati radi lakse orijentacije u datoteci):
  4:  % Serbian Language Locale for Yugoslavia
  6:  % Address: 
  7:  %  
  8:  % Contact: 
  9:  % Email: 
  10:  % Tel: 
  12:  % Language: sr
  13:  % Territory: YU
  2117: yesexpr "<<(><d><D><y><Y><)/>><*><.>"
  2118: noexpr "<<(><n><N><)/>><*><.>"
  2122: int_curr_symbol      "<Y><U><N><SP>"
  2123: currency_symbol      "<d><i><n>"
  2148:    "<u><t><o>";"<s><r><e>";/
  2161:    "<j><u><l>";"<a><v><g>";/
  2171:    "<a><v><g><u><s><t>";/
  2177: d_fmt "<%><d><-><%><m><-><%><Y><.>"
  
 8. Izvrsite komandu
  localedef -c -i sr_YU -f ISO-8859-2 sr_YU
  Ako sve protekne u redu, trebalo bi da imate srpsku latinicnu lokalnu podrsku. Da biste je aktivirali, trebalo bi da podesite promenljivu iz okruzenja:
  LC_ALL=sr_YU
  Takodje, mozete pokusati sa sr_YU.ISO_8859_2 ako sr_YU ne radi. Da biste proverili da li lokalna podrska radi, otkucajte
  date
  Trebalo bi da dobijete datum sa nasim skracenicama imena dana u nedelji i meseca. Pomenute promenljive postavljaju sve kategorije lokalne podrske. Mozete postaviti pojedinacnu kategoriju koristeci ime kategorije kao promenljivu. Lokalne kategorije su:
  Lokalna kategorija   Primena
  ------------------   -------
  LC_COLLATE       Redosled sortiranja slova u stringu.
  LC_CTYPE        Klasifikacija i pretvaranje znakova.
  LC_MESSAGES       Prevod odgovora "da" i "ne".
  LC_MONETARY       Novcani format.
  LC_NUMERIC       Format ne-monetarnih numerickih vrednosti.
  LC_TIME         Format datuma i vremena.
  LC_ALL         Postavlja sve gorenavedene kategorije (i ima
              prvenstvo u odnosu na sve).
  LANG          Postavlja sve kategorije, ali moze da bude
              nadjacana bilo kojom pojedinacnom lokalnom
              kategorijom.
  
  Neki programi, kao sto su bash ili GNU emacs ipak zahtevaju posebna podesavanja, kao sto je opisano u poglavlju 4, Prilagodjavanje nekih aplikacija nasim slovima, ali vecina bi trebalo da radi bez dodatnog "nadzora". Programi kao sto su nvi koji ranije nisu radili sa 8-bitnim znacima sada bi trebalo da rade. Lokalna podrska bi trebalo da postane prisutnija sa pojavom distribucija koje su zasnovane na GNU libc 2 biblioteci. Vodite racuna da, mada Red Hat Linux 5.0 sadrzi GNU libc 2, lokalna podrska ne radi. Da biste je aktivirali, treba da izvrsite sledeci skript (zanemarite upozorenja):
  #!/bin/sh
  localedef -c -i en_DK -f ISO-8859-1 en_DK
  localedef -c -i sv_SE -f ISO-8859-1 sv_SE
  localedef -c -i fi_FI -f ISO-8859-1 fi_FI
  localedef -c -i sv_FI -f ISO-8859-1 sv_FI
  localedef -c -i ro_RO -f ISO-8859-1 ro_RO
  localedef -c -i pt_PT -f ISO-8859-1 pt_PT
  localedef -c -i no_NO -f ISO-8859-1 no_NO
  localedef -c -i nl_NL -f ISO-8859-1 nl_NL
  localedef -c -i fr_BE -f ISO-8859-1 fr_BE
  localedef -c -i nl_BE -f ISO-8859-1 nl_BE
  localedef -c -i da_DK -f ISO-8859-1 da_DK
  localedef -c -i kl_GL -f ISO-8859-1 kl_GL
  localedef -c -i it_IT -f ISO-8859-1 it_IT
  localedef -c -i is_IS -f ISO-8859-1 is_IS
  localedef -c -i fr_LU -f ISO-8859-1 fr_LU
  localedef -c -i fr_FR -f ISO-8859-1 fr_FR
  localedef -c -i de_DE -f ISO-8859-1 de_DE
  localedef -c -i de_CH -f ISO-8859-1 de_CH
  localedef -c -i fr_CH -f ISO-8859-1 fr_CH
  localedef -c -i en_CA -f ISO-8859-1 en_CA
  localedef -c -i fr_CA -f ISO-8859-1 fr_CA
  localedef -c -i fo_FO -f ISO-8859-1 fo_FO
  localedef -c -i et_EE -f ISO-8859-1 et_EE
  localedef -c -i es_ES -f ISO-8859-1 es_ES
  localedef -c -i en_US -f ISO-8859-1 en_US
  localedef -c -i en_GB -f ISO-8859-1 en_GB
  localedef -c -i en_IE -f ISO-8859-1 en_IE
  localedef -c -i de_LU -f ISO-8859-1 de_LU
  localedef -c -i de_BE -f ISO-8859-1 de_BE
  localedef -c -i de_AT -f ISO-8859-1 de_AT
  localedef -c -i sl_SI -f ISO-8859-2 sl_SI
  localedef -c -i ru_RU -f ISO-8859-5 ru_RU
  localedef -c -i pl_PL -f ISO-8859-2 pl_PL
  localedef -c -i lv_LV -f BALTIC lv_LV
  localedef -c -i lt_LT -f BALTIC lt_LT
  localedef -c -i iw_IL -f ISO-8859-8 iw_IL
  localedef -c -i hu_HU -f ISO-8859-2 hu_HU
  localedef -c -i hr_HR -f ISO-8859-2 hr_HR
  localedef -c -i gr_GR -f ISO-8859-7 gr_GR
  

Next Previous Contents