GNU Info

Info Node: (aalib.info)Top

(aalib.info)Top


Next: Overview Prev: (dir) Up: (dir)
Enter node , (file) or (file)node

AA-lib 1.4
**********

                          An ascii-art library
                            API DESCRIPTION
                              Apr 17, 2001

Overview
What does this software do then ?
AA-Project
You want join ?
Skeleton
AA-lib program skeleton::
Initialization
How to start up AA-lib?
Drawing image
How to draw image?
Rendering
Rendering of image into ascii-art
Flushing
Flushing into screen and text output functions
Keyboard
Handling keyboard
Mouse
Handling mouse
Resizing
Resizing of display
Other functions
Functions that was not documented yet.
Designing new driver
How to port AA-lib to new platform
Reference
All AA-lib functions and variables.
Index
Index of functions, types, macros and constants
               .,. _.  .
              .%qwmy1(/. .
             _x]WWWK1==s,<aaa,= .
          . ,jwdWWW#oa=%+{3WBW#oa>_,-
          `.amWWWWWZ13x|:=|{?W#Ee==++=_
          _jmWBWWWB}l=:;:.<%|!??+;- ~.;==,
         _ud$WWWW#Xecc_|=-::<3{~ . . .. ;::_
        ++|>{?+X*bSx%>`=: ..-<:-. . .  -:==i,
       ....:`---+|+{S=..-=:...= `    .....-<?;.
        -. . ...__=:--.. - . ..   . . :-<=>|:.
          .. .-- . ..::;:=:+. . . .._--;<nx>=:
         .    .:;==|=|=|||:: .......:<,=.=:+==.
           .. .::==|||iilxil|;::_=:+::=<(-+==. -
          .: .:;==+|<illvivnxs==<:~=. --:.. . ..
           . .::==|+|iilIvvnnns|..:=. . . :... .  .
            .:;=+||ixxxnvxnnnon> ;)s     .--`__,:-
            -:==|+|xoS2oo22ooX2Xa,.^x.  i.   -~~
         .  .::;===+|I12SSnnSXSXmX#s, +,. -`
         .. -- . ----+++|||II}**!!!!|> '...., .,.
         .::.. .    ..-:===::.  :=%i<j#me. ][
         .-::.- . .  .. .:xwmo(._ ` s,:|3WmQk;.d
       :. ..:;;::....... ...=3m#Bm%~=<3UWBWWWWW#.)h
       :=. :;;:;:;;::.......=X#WWWWQmmmmBWWWWWWF`jf
       -= .:;==;;;;:::::....=dmWWWBmWWWWWWWWWWW[jQ[
         ..:;;:::;;=::....;)X#WWWm>3XWWWWWWWW#??
         ...:-:::::... . .:+*Y?YXo=|3XWWWWBW[
         .....:...........:.=nZmWms;=IX#####
         .............:-~+1s%X#####2s<nXZ##P
          .....:.. . . .___=aaa_a_%<2Z####`
         __;...............-+inXZBm#ZoZm#m#s_,  - .
    _  .%uoon=. ...:-:.:.--;<xaudmZmWmmm###mmBQQQmw..|=__
   /?'.....XXSnx..........:::::=ln#WWmWWWWW#XXWWWWWWWWe.|==|:iT
   ...c  )Xon>...... ........:+*1SX####XSommWWWWWWW[.+=:=:s%=
   QQQWL.. -{1;...:.-.. . .......--+<ixnS#mWWWWWWY`:=+:;=mWWQ
   WWWWWb.. . -:....:.:...... ......:|%nXZm#WWWWW?=::=;;:<mWWWW
   ^-- . . .  ......-.... .... .:=ixnXX##mWBE?-:-:::::|>=i+==
   . . . . .   . .......... -:=+lxSXXZ#Z?`.:::::.:==::===;=
   . . .. . ..    . . .  ...:=|lvn}!...:.....:==<|:<|saaw
   QWQWQQWQWm#Qwa_,   .. .... .:;~~ .......:=sawwWWWWWQWWWWW
   
          Honza Hubicka <hubicka@freesoft.cz>
   
   
             _a,an}|^-=-:._._
            .aJ#XS*||:::--::;=>=|_.
          ._JZSo1|+:;;:::.:.:=||===:..
          _=nn31}=,==:..::.:::__=====;...
         .=+"!+i%*+==::-:;=<;==+<+==..
         .. .__|+~_;>`. . ..:===|:==-; .
          .--~-~~...-- ..:.;::+====>==_ .
            .. : . ....-+|;-:=<i=::,_.
           . .    ..==|l|==+:;|=i:.    .
               . ..-:+|>+li===|!+:...   :.
              . ...:::i||iixi|==;=|_._.. ..;
             . ...:.==|ixxunnns%iiaoouis%,=:==
             . ....:==iiv22XXXZZ#ZmZXXXdupoz=<>
           ........::=|ilvn2S2ZZ#####ZZZXZ#Xx=u>.
          . . . . .-:;=iill11X2X#m###mmZXzIl>{`I`;
           ... ..-::;=|||illvv3XXXXXX#XmoS;==::-..
          .  . ...=====|i|||+"""~~++*1SoXs,-::...
             ......---===;. ..:=|i>"{2S( ;_</|
                 .:::=;=   ,.--+`"`=%)d#(;
       . .  . .      ...;i>....--+._=us_J1s.+s;
       -. .. . . .    :{m, =|::::==xxoXzXonX(:x(
       ... ` ..... . .  .:xZXc`|||=||ln2ZX'Snvc<oS(
       .. . `........ . .={SXXb/~|i|iixn}\non1XXXr
        .. .  .  .  .;{2ZXS21,____%xonnnxiSX'
          . ........  .:<v**X1IIxoo2nnonvvx=
           . . .. . .  :Isxunos%lxnonn1vvl;
            . . . . ....InSoonIixnxvnvIl>
           .  . . ..:l=.innnn1xIiixnIIIl'
             .      . _.:.-|linxvl|`
              .   -~-++iii|iivvl|||
                . ....__|ixxxIvIi=|Il
              . . .::=|i%nnonnvI+=v1nl
                ...:=|Innn1}+||vvnvv;
                 ....:+++=xivvnnnno> .
                   .:;=ivvnnvvno2o` .  ..
        ..:    .     :=+|iIxvnvo2e';,. ...:<+:.
      ...--       .   ..==iivlvIn1".|=:;.. . . -::
    .::.            ...=|iliIli~ =|`:<:/.. .. .
   n;: .            .  .::=|+~    :=+;;:.: :
   
   	   Kamil Toman <toman@artax.karlin.mff.cuni.cz>


automatically generated by info2www version 1.2.2.9