Whole document tree
    

Whole document tree

Latvian HOWTO Next Previous Contents

Latvian HOWTO

Artis Trops mailto:hornet@navigators.lv

v1.4, 2002-03-05. gada martā


Šī dokumenta mērķis ir kopīgiem spēkiem iegūt latviešu valodas atbalstu operāciju sistēmā Linux. Note to English readers: The aim of this document is to describe GNU/Linux localization issues specific for Latvian users.

1. Ievadam

2. Xlogi (Xwindow)

3. Konsole

4. Netscape

5. Lokāles

6. GNOME & KDE

7. Pēdējie vārdi un kopēšanas tiesības


Next Previous Contents