Whole document tree
    

Whole document tree

Úvodné informácie

1. Úvodné informácie

1.1. Licencia

Áno, môžete čítať tento dokument, a to aj na komerčné učely!

Autori nenesú zodpovednosť za materiálnu či psychickú ujmu spôsobenú čitateľovi, jeho rodinným príslušníkom, domácim a hospodárskym zvieratám, prípadne počítačovému zariadeniu.

Toto je „free“ dokument --- môžete ho šíriť a/alebo modifikovať v súlade s podmienkami licencie GNU Free Documentation Licence, ktorej znenie nájdete na adrese http://www.gnu.org/licenses/fdl.html.

Autorom pôvodného Slovak-HOWTO je Ján Ondrej (SAL). Tento dokument z neho obsahuje: názov a návody pre Joe, MC a Sambu. Všetko bolo ukradnuté so súhlasom autora.

1.2. Aktuálna verzia a prispievanie

Ak nájdete v tomto súbore niečo, čo je nezlúčiteľné s vašim linuxovým presvedčením, napíšte najskôr do diskusie linux, potom sk-i18n, dajte príspevok na www.linux.sk a poohovárajte ma na #sklug. V prípade, že vás to neprejde, skontrolujte, či máte aktuálnu verziu a, samozrejme, až nakoniec, dajte mi vedieť. Adresy sú:

Na túto adresu sa tiež obracajte, ak máte niečo, čo by nemalo chýbať v Slovak-HOWTO.

Nadácia Pomôž a skonaj prispela na dopísanie časti o klávesnici v iXoch sama sebe čiastkou 500 000,- Sk, v televízii Pomôž a skonaj i v rovnomennom časopise boli zverejnené inzeráty, politická strana PAS nekompromisne trvá na kompromise a všetci pijú minerálku Pomôž a skonaj. Tigre, nosorožce a lúčne koníky boli pokrstené, a predsa sa s kapitolou o klávesnici v iXoch nič nedeje. Mimochodom, sme najčítanejšie Slovak-HOWTO na svete!

Pri prispievaní sa skúste riadiť nasledovnými pravidlami:

  • Pre tých, ktorí majú vážny záujem podieľať sa na písaní Slovak-HOWTO, je možný CVS prístup priamo k zdrojovým kódom dokumentu na serveri cvs.linuxdoc.org v adresári /cvsroot/LDP/howto/docbook/Slovak-HOWTO/. Bližšie informácie o získaní CVS konta a webovskom rozhraní k CVS serveru nájdete v LDP Autor Guide.

  • Opravy robte vždy vo formáte SGML (DTD DocBook, verzia 4.0), ktorý je primárnym formátom pri tvorbe tohto dokumentu. Je tiež možné posielať čistý text. Príspevky píšte, pokiaľ možno, s diakritikou v norme ISO-8859-2.

  • Ak je to niečo väčšie, dajte mi najskôr vedieť, čo chystáte, pretože je možné, že už na tom niekto maká a teda buď na to zabudnete, alebo to skúsite dorobiť s danou osobou. (Vzhľadom na to, že zatiaľ sa do tohto dokumentu dostalo asi 20 riadkov cudzieho textu, zdá sa mi predchádzajúca veta maximálne smiešna. Ha-ha, zasmial som sa...)

  • Vaše meno a adresa budú automaticky zverejnené spolu s vašim príspevkom. Ak si to neželáte, musíte o to výslovne požiadať. Takisto, autor príspevku už jeho zaslaním implicitne súhlasí s aplikáciou licencie tohto dokumentu na časť, ktorej je autorom.

  • V Czech-HOWTO sa hovorí: „Když už někdo podobný dokument čte, dělá to z nutnosti a ne pro své pobavení.“ Musíme však zobrať do úvahy, že v Čechách je vyššia životná úroveň a oni až toľko srandy nepotrebujú...

1.3. Osoby a obsadenie

Mená autorov návodov na lokalizáciu konkrétnych aplikácií sa nachádzajú priamo v kapitole Poslovenčovanie konkrétnych aplikácií, prípadne Fintičky so slovenčinou.

  • Ján 'judas' Tomka -- Zodpovedný vedúci.

  • Ľubomír 'salo' Sedláčik -- ksh/csh/tcsh, grammar bugfixes.