Whole document tree
    

Whole document tree

Slovak-HOWTO

Slovak-HOWTO

verzia 4 (Blanka)

16. február 2002

Tento dokument poskytuje informácie týkajúce sa problematiky miestnych nastavení v prostredí operačných systémov GNU/Linux s ohľadom na potreby slovenského užívateľa.