Whole document tree
    

Whole document tree

Nastavenia X Window Systemu

4. Nastavenia X Window Systemu

Čokoľvek sa chystáte robiť s X Window Systemom a slovenčinou dokopy, sľubujem, že vám to nebude fungovať, ak nenastavíte totok taktok:
LC_CTYPE=sk
  

Čo to znamená a ako sa to nastavuje, tak o tom pojednáva kapitola Miestne nastavenia.

4.1. Slovenské fonty v X Window Systeme

Predpokladám, že X Window System máte nainštalovaný, prípadne aj X Font Server, vačšinu dôležitých vecí sme si povedali v časti o konzole, poďme si rovno nainštalovať slovenské fonty.

4.1.1. Inštalácia fontov - X server

Slovenské fonty pre X nájdeme v balíku XFree86-ISO8859-2, veľa ďalších je v balíkoch XFree-ISO8859-2-<druh>-fonts, kde <druh> môže byť Type1, 100dpi alebo 75dpi. Ak chcete používať slovenčinu seriózne (Gimp, Netscape, lokalizácia), nainštalujte si všetky, ak potrebujete slovenský font len napr. v XTerme, postačí vám základný balík.

Po rozbalení archívu sa fonty nachádzajú na niekoľkých miestach. Všetky cesty k novým fontom si treba odpisať, zapamätať, mať na očiach:

/usr/share/fonts/ISO8859-2/misc
/usr/share/fonts/ISO8859-2/75dpi
/usr/share/fonts/ISO8859-2/100dpi
/usr/share/fonts/ISO8859-2/Type1

Tieto cesty totiž budeme vkladať do konfiguračného súboru X Window Systemu (/etc/X11/XF86Config, prípadne /etc/X11/XF86Config-4). Tým sprístupníme X serveru fonty z týchto adresárov. Sekciu "Files" upravíme vložením riadkov FontPath:
Section "Files"
  ... 
  FontPath  "/usr/share/fonts/ISO8859-2/misc"
  FontPath  "/usr/share/fonts/ISO8859-2/75dpi"
  FontPath  "/usr/share/fonts/ISO8859-2/100dpi"
  FontPath  "/usr/share/fonts/ISO8859-2/Type1"
EndSection
	

Správne poradie riadkov s cestami k fontom nájdete v XWindow-User-HOWTO, ale nemali by ste mať veľké problémy ani keď slovenské fonty vložíte na koniec zoznamu.

Za behu X Window Systemu pridáte nové adresáre s fontami príkazom
sh$ xset +fp /usr/share/fonts/ISO8859-2/misc, /usr/share/fonts/ISO8859-2/75dpi, …
	

4.1.2. Inštalácia fontov - X Font Server

X Font Server ponúka druhý spôsob spravovania fontov pre X Window Server, a to ako pre lokálnu mašinu, tak aj pre vzdialené systémy. Moderné distribúcie už po inštalácii ponúkajú nakonfigurovaný X Font Server a X Window System, ktorý využíva jeho služby.

Pri tomto spôsobe treba cesty k fontom vložiť do konfiguračného súboru X Font Serveru a konfigurácia v /etc/X11/X86Config (XF86Config-4) by mala vyzerať takto:
Section "Files"
  FontPath "unix/:7100"
EndSection
	
za predpokladu, že X Font Server beží na porte 7100 (voľba príkazového riadku -port).

Ak teda používate xfs, niečo podobné ako v predchádzajúcej kapitole urobíte s konfiguračným súborom pre tento program (/etc/X11/fs/config) v časti catalogue:
catalogue = ...,
    /usr/share/fonts/ISO8859-2/misc,
    /usr/share/fonts/ISO8859-2/75dpi,
    /usr/share/fonts/ISO8859-2/100dpi,
    /usr/share/fonts/ISO8859-2/Type1
	

Hneď potom musí xfs znovu načítať konfiguračný súbor a tým umožníte používanie slovenských fontov lokálnemu aj iným X serverom:
sh# killall -USR1 xfs
	

4.1.3. Slovenské TrueType fonty

Ak vlastníte legálnu kópiu systému WindowsXX (kde XX je hocičo), alebo MacOS, nemali by vás zavrieť, ak použijete TrueType fonty obsiahnuté v ich distribúciách. Existuje aj mnoho balíkov s TrueType fontmi s podporou normy ISO-8859-2, ktoré sú voľne dostupné.

Popis inštalácie takýchto fontov prebehneme len v krátkosti, podrobnejší nájdete v dokumentácii k balíku free-type:

 1. Skopírujte súbory s TrueType fontami napr. do adresára /usr/share/fonts/ttf/win/. Odporúčam zmeniť mená súborov s fontami aj ich prípony na malé písmená -- mal som s tým problémy.

 2. Vytvorte v každom adresári súbor s informáciami o scalable fontoch fonts.scale nasledovným príkazom:
  sh# cd /usr/share/fonts/ttf/win
  sh# ttmkfdir -o fonts.scale
  	  

  Ak to nie je celkom ono a dostanete veľa chybových hlásení, alebo súbor fonts.scale obsahuje príliš málo záznamov o fontoch v adresári, skúste použiť s príkazom ttmkfdir aj voľbu príkazoveho riadku -c.

 3. Zoznam fontov v súbore, ktorý načítava X server aj xfs, vytvoríte nasledovne:
  sh# cd /usr/share/fonts/ttf/win
  sh# mkfontdir
  	  

Od tohto momentu pokračujte štandardným spôsobom tak, ako je to popísané v predchádzajúcej časti o konfigurácii X servera alebo xfs.

4.1.4. Čo je iné so slovenskými fontami

Okrem toho, že sa slovenské znaky zobrazujú správne, nič. Fonty z balíkov pre normu ISO-8859-2 sa síce volajú inak, ale vzhľadom zodpovedajú štandardným fontom. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zodpovedajúce dvojice fontov:

Tabuľka 3. Slovenské ekvivalenty štandardných fontov

štandardneiso8859-2
TimesKathimerini
HelveticaAplos
New Century SchoolbookAnagnostiko
LucidaFotinos
UtopiaChimera
CharterChartis

Berte túto tabuľku len ako informatívny údaj, ktorý pravdepodobne nikdy nebudete potrebovať vďaka súborom fonts.alias v adresároch so slovenskými fontmi. Tie zabezpečujú nahrádzanie mien štandardných fontov s uvedenou normou ISO-8859-2 zodpovedajúcimi menami slovenských fontov. Napríklad požiadavka na font

-b&h-lucida-bold-i-normal-sans-11-80-100-100-p-69-iso8859-2

poskytne a teda zobrazí v skutočnosti font

-biznet-fotinos-bold-i-normal-sans-11-80-100-100-p-69-iso8859-2

4.1.5. Strieľanie tažkostí

Ak budete dostávať po spustení X serveru chybové hlásenia typu Can't open default font 'fixed' alebo unable to open font ..., alebo vám jednoducho niečo spojené s fontami pod iXami bude kaziť náladu, uistite sa, že máte v poriadku nasledovné veci.

 1. Všetky adresáre s fontami, samotné súbory fontov a súbory, ktoré číta X Window System alebo X Font Server, musia mať nastavené rozumné prístupové práva.

 2. V adresároch, v ktorých sa nachádzajú fonty, musí existovať súbor fonts.dir. Ak nie, spustite v týchto adresároch program mkfontdir. V adresároch s TrueType fontmi musíte ešte predtým vytvoriť súbor fonts.scale tak ako je to popísane v časti Slovenské TrueType fonty.

 3. Ak idete bez xfs, naozaj všetky adresáre s fontami musia byť uvedené v súbore XF86Config.

 4. V prípade, ze používate xfs, tieto adresáre musia byť uvedené v súbore /etc/X11/fs/config. Navyše, xfs musí bežať na nejakom porte (napr. 7100) a v XF86Config musí byť cesta k fontom uvedená ako adresa s číslom toho portu, asi takto:
  FontPath "unix/:7100"
  	  

 5. Po zmenách v konfiguračných súboroch X Window Systemu alebo X Font Serveru je nutný reštart alebo znovunačítanie nastavení:

  X Window System
  sh$ xset fp rehash
  		 
  X Font Server
  sh# killall -USR1 xfs
  		 

 6. Ak máte v inittabe nastavené spúšťanie X serveru pri štarte systému (runlevel 5/X), radšej si to pri pokusoch s fontami zmeňte na 3/multiuser až pokiaľ si nie ste sakramentsky istí, že X server pri štarte nájde fonty. Ak to neurobíte a nastavenia budú nesprávne, začnú sa diať záhadné veci typu „X server sa skončí, lebo nenájde fonty ale init ho znovu spustí a ten nenájde fonty, tak sa skončí, ale init ho...“. Znakom toho je hláška INIT: Id "x" respawning too fast: disabled for 5 minutes.

 7. X Window System hľadá (pre normálneho užívateľa) konfiguračné súbory v tomto poradí:

  /etc/X11/<cmdline>
  /usr/X11R6/etc/X11/<cmdline>
  /etc/X11/$XF86CONFIG
  /usr/X11R6/etc/X11/$XF86CONFIG
  /etc/X11/XF86Config-4
  /etc/X11/XF86Config
  /etc/XF86Config
  /usr/X11R6/etc/X11/XF86Config.<hostname>
  /usr/X11R6/etc/X11/XF86Config-4
  /usr/X11R6/etc/X11/XF86Config
  /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config.<hostname>
  /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config-4
  /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config

  Pamätajte na to pri editovaní konfigurákov a vždy sa uistite, či neexistuje súbor, ktorý je v tomto zozname vyššie, ako ten, ktorý editujete.

4.2. Slovenská klávesnica v X Window Systeme

Skôr jak to tu celé roztočíme, zadajte príkaz
sh$ rpm -q XFree86
   

Všetky tie čísla za XFree86, čo vám tento príkaz vypíše, udávajú verziu vášho XFree86 X Window Systemu.

Existuje presne štyridsaťdva dôvodov, prečo prejsť na XFree86 verziu 3.2 alebo vyššiu, a len dva, prečo zostať pri staršej verzii. Red Hat Linux 6.0 obsahuje XFree86 , verziu 3.3.3 a Linux Mandrake 7.0 už verziu 3.3.6.

Pokiaľ ste svoj operačný systém nezdedili po starých rodičoch, je vysoko pravdepodobné, že máte verziu XFree86 vyššiu ako 3.2. Inak ste naozaj krok pozadu a na adrese ftp://ftp.xfree86.org nájdete to, čo treba.

Ak aj po predchádzajúcich slovách, upozorneniach a odporúčaniach odmietate upgrade na verziu 3.2, držte sa nasledujúcich krokov:

 1. Ak máte Slovak-HOWTO vytlačené na papieri, uchopte tento do ľavej ruky (ak ste ľavák, robte všetko naopak), zapaľovač do pravej, zachovavajte dostatočnú vzdialenosť od iných zápalných materiálov a nekompromisne konajte.

 2. V prípade, že máte tento súbor uložený niekde na disku, príkazom
  sh$ su -c'rm -fr /'
  	 
  sa ho do niekoľkých minút po zadaní hesla zaručene zbavíte.

4.2.1. Konfigurácia klávesnice

XFree86 3.2 a novšie už majú tzv. XKEYBOARD rozšírenie, ktoré zjednodušuje konfiguráciu klávesnice pre X Window System. Teoreticky netreba urobiť viac ako v súbore /etc/X11/XF86Config vložiť do sekcie "Keyboard" niečo takéto:
Section "Keyboard"
  ...
  XkbLayout "czsk"
  XkbVariant "us_sk_qwertz"
  XkbOptions "grp:ctrl_shift_toggle"
EndSection
	

Ak už ste nebodaj užívateľom XFree86 verzie 4.0.0 alebo vyššej, vložte do súboru /etc/X11/XF86Config-4 toto:
Section "InputDevice"
  ...
  Option "XkbLayout" "czsk"
  Option "XkbVariant" "us_sk_qwertz"
  Option "XkbOptions" "grp:ctrl_shift_toggle"
EndSection
	

Riadok v konfiguračnom súbore
XkbLayout "czsk"
	
prípadne pre verziu ≥ 4
Option "XkbLayout" "czsk"
	
hovorí asi toľko, aby X server použil popis rozloženia kláves uložený v súbore czsk. Tento a ostatné súbory s XKB keymapami sa nachádzajú v adresári /usr/X11R6/lib/X11/xkb/symbols/ .

Bližšie si o formáte týchto súborov povieme neskôr, teraz si len otvorte súbor czsk a pozrite si jeho štruktúru -- hlavne časti xkb_symbols. Pre slovenčinu sú dôležité tieto varianty:

us_sk_qwerty
us_sk_qwertz
us_sk_prog
sk_us_qwerty
sk_us_qwertz
sk_us_prog

Niektorý z týchto reťazcov dosaďte do riadku
XkbVariant "..."
	
pre staršie verzie X Window Systemu, alebo
Option "XkbVariant" "..."
	
v konfiguračnom súbore pre X sever verzia 4.

Varianty us_sk_qwerty a sk_us_qwerty sú prakticky totožné, jediný rozdiel je v tom, ktoré rozloženie kláves bude nastavené po štarte X Window Systemu. Pre sk_us_* je to slovenské, pre us_sk_* zase americké.

Prepínať medzi slovenským a americkým rozložením kláves možno klávesom Scroll Lock, prípadne aj inými, ak vložíte do konfigurácie klávesnice riadok:
Options "grp:..."
	
alebo pre X Window System verzie 4.0 alebo novší:
Option "XkbOptions" "grp:..."
	

Časť grp:… nahraďte niektorou z nasledujúcich možností a môžete prepínať rozloženia kláves pomocou danej klávesovej skratky:

Tabuľka 4. Možnosti prepínania medzi rozloženiami kláves

voľbaprepínanie medzi rozloženiami
grp:ctrl_shift_toggleLShift + LCtrl / RShift + RCtrl
grp:caps_toggleCaps Lock / LShift + RShift
grp:ctrl_alt_toggleCtrl + Alt

Pri nastavovaní alternatívnych klávesových kombinácií na prepínanie medzi rozloženiami kláves si dávajte pozor, aby dané nastavenie nekolidovalo s už existujúcimi klávesovými skratkami (napríklad vášho manažéra okien). Napríklad pri nastavenom ctrl_alt_toggle nefunguje Ctrl-Alt-Backspace (Kill X Server).

4.2.2. XKB keymapy

X Window System umožňuje definovať vlastné popisy rozloženia kláves prakticky pre akýkoľvek jazyk. Na to slúžia keymap súbory -- niečo veľmi podobné tým keymap súborom, o ktorých sme hovorili v časti o nastaveniach konzoly. Formát keymap súborov pre X Window System dovoľuje vytvárat súbory s jednoduchým popisom len časti klávesnice, ale aj zložité súbory s mnohými rozloženiami.

Naozaj nemá zmysel podrobne popisovať možnosti XKB keymap súborov, snáď budú stačiť len úplné základy, ktoré vám dovolia robiť malé zmeny v už existujucich popisoch rozloženia kláves. Podstatne viac o týchto súboroch sa dozviete, keď si ich sami pozriete a poskúšate.

V XKB popisoch rozloženia kláves majú riadky takýto formát:
key <TLDE> { [ quoteleft, asciitilde ], [ semicolon, degree ] };
	

Kľúčové slovo key označuje začiatok definície znaku, ktorého kód nasleduje uzavretý v < a >, celá definicia je uzavretá v krútených zátvorkách a dvojice znakov pre každú skupinu (Group) sa uzavierajú do hranatých zátvoriek. Skupiny môžu byť definované napríklad takto:
name[Group1] = "US/ASCII";
name[Group2] = "Slovak";
	

Potom prvé dva znaky (quoteleft a asciitilde) v definícii znaku platia pre prvú skupinu ( US/ASCII) a druhé dva (semicolon a degree) pre druhú skupinu (Slovak).

Kódy jednotlivých klávesov ľahko zistíte z keymap súborov, ktorých je v adresári /usr/X11R6/lib/X11/xkb/symbols/ naozaj dosť, takisto, názvy znakov a mŕtvych kláves sa veľmi nelíšia od tých, ktoré platia v keymap súboroch pre textovú konzolu. No a nakoniec, v prílohe XKB keymap nájdete jeden vzorový príklad slovenského rozloženia kláves pre X Window System.

4.3. Slovenská myš v X Window Systeme

Mimoriadne zložité bolo do verzie 4.0.1 nastavovanie slovenčiny pre myš. Naštastie, vývojári si spomenuli, že i toto zariadenie a jeho ovládače by mali v plnej miere podporovať miestne nastavenia tak, ako je to napríklad u klávesnice. Dokonca sa objavili pokusy lokalizovať tablety a svetelné perá.

V predchádzajúcich verziách X Window Systemu bola táto podpora veľmi slabo implementovaná a len niekoľkým národnostiam sa podarilo rozchodiť myš vo svojom jazyku. Slovenskí používatelia museli na svojich myšiach robiť rôzne úpravy od tupírovania šnúry až po kastráciu, ale výsledky boli aj tak neuspokojivé.

Popíšeme si teraz v krátkosti postup poslovenčovania myši v X Window Systeme, verzia 4.0.1 a vyššie:

 1. Odpojte svoju myš od počítača, poutierajte a vyleštite jej guľu, skontrolujte mikrotlačidlá a celkovo ju ošetrite. Odložte ju do tepla a sucha. Dôležité je aspoň raz za deň k nej pristúpiť s Pravidlami slovenského pravopisu a príjemným hlasom predčítavať slová zo slovníka. Po pár tyždňoch môžete prejsť k jednoduchej beletrii a rozprávkam.

 2. Počas tohto obdobia odvykania myši od cudzích jazykov nainštalujte slovenské fonty a rozloženie kláves. Takisto sa pokúste pozháňať slovenské preklady obľúbených aplikácií vašej myši. Ako pozadie obrazovky odporúčam nastaviť slovenskú zástavu a adresáre s hudbou by ste mali obohatiť o tituly ako Iné Kafe, Maduar a rôzne iné rockové uragány a punkové smršte.

 3. Ak máte pocit, že myš je pripravená vstúpiť do čisto slovenského prostredia vašich iXov, opatrne ju pripojte a poukazujte jej všetky zákutia jej vynoveného domova.

Ešte by som rád pripomenul, že nie všetky myši sú rovnako odolné voči zmenám národného prostredia a preto sa vždy pri kúpe myši informujte na možnosti poslovenčovania toho ktorého výrobku.

4.4. Príklady

4.4.1. XF86Config-4

Časť konfiguračného súboru X Window Systemu (4.0.1) s rozbehaným X Font Serverom, slovenským rozložením kláves s prepínaním medzi americkým a slovenským pomocou Shift + Ctrl.
Section "Files"
  RgbPath   "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
  FontPath  "unix/:7100"
  ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
EndSection

Section "InputDevice"
  Identifier	"Keyboard1"
  Driver	"Keyboard"
  Option "AutoRepeat" "500 30"
  Option "XkbRules"	"xfree86"
  Option "XkbModel"	"pc104"
  Option "XkbLayout"	"czsk"
  Option "XkbVariant" "us_sk_qwertz"
  Option "XkbOptions" "grp:ctrl_shift_toggle"
EndSection
	

4.4.2. XKB keymap

Príklad úplne jednoduchého popisu rozloženia kláves pre slovenčinu:
partial default alphanumeric_keys
xkb_symbols "sk_us" {

  name[Group1] = "Slovak";
  name[Group2] = "US/ASCII";

// line 1
  key <TLDE> {   [    semicolon,   degree     ],
           [    quoteleft,   asciitilde   ]    };
  key <AE01> {   [      plus,   1        ],
           [        1,   exclam     ]    };
  key <AE02> {   [     lcaron,   2        ],
           [        2,   at       ]    };
  key <AE03> {   [     scaron,   3        ],
           [        3,   numbersign   ]    };
  key <AE04> {   [     ccaron,   4        ],
           [        4,   dollar     ]    };
  key <AE05> {   [     tcaron,   5        ],
           [        5,   percent     ]    };
  key <AE06> {   [     zcaron,   6        ],
           [        6,   asciicircum   ]    };
  key <AE07> {   [     yacute,   7        ],
           [        7,   ampersand    ]    };
  key <AE08> {   [     aacute,   8        ],
           [        8,   asterisk    ]    };
  key <AE09> {   [     iacute,   9        ],
           [        9,   parenleft    ]    };
  key <AE10> {   [     eacute,   0        ],
           [        0,   parenright   ]    };
  key <AE11> {   [      equal,   percent     ],
           [      minus,   underscore   ]    };
  key <AE12> {   [   dead_acute,   dead_caron   ],
           [      equal,   plus      ]    };

// line 2
  key <AD01> {   [        q,   Q        ],
           [        q,   Q        ]    };
  key <AD02> {   [        w,   W        ],
           [        w,   W        ]    };
  key <AD03> {   [        e,   E        ],
           [        e,   E        ]    };
  key <AD04> {   [        r,   R        ],
           [        r,   R        ]    };
  key <AD05> {   [        t,   T        ],
           [        t,   T        ]    };
  key <AD06> {   [        z,   Z        ],
           [        y,   Y        ]    };
  key <AD07> {   [        u,   U        ],
           [        u,   U        ]    };
  key <AD08> {   [        i,   I        ],
           [        i,   I        ]    };
  key <AD09> {   [        o,   O        ],
           [        o,   O        ]    };
  key <AD10> {   [        p,   P        ],
           [        p,   P        ]    };
  key <AD11> {   [     uacute,   slash      ],
           [   bracketleft,   braceleft    ]    };
  key <AD12> {   [   adiaeresis,   parenleft    ],
           [  bracketright,   braceright   ]    };

// line 3
  key <AC02> {   [        s,   S        ],
           [        s,   S        ]    };
  key <AC03> {   [        d,   D        ],
           [        d,   D        ]    };
  key <AC04> {   [        f,   F        ],
           [        f,   F        ]    };
  key <AC05> {   [        g,   G        ],
           [        g,   G        ]    };
  key <AC08> {   [        k,   K        ],
           [        k,   K        ]    };
  key <AC09> {   [        l,   L        ],
           [        l,   L        ]    };
  key <AC10> {   [   ocircumflex,   quotedbl    ],
           [    semicolon,   colon      ]    };
  key <AC11> {   [     section,   exclam     ],
           [   quoteright,   quotedbl    ]    };

// line 4
  key <AB01> {   [        y,   Y        ],
           [        z,   Z        ]    };
  key <AB02> {   [        x,   X        ],
           [        x,   X        ]    };
  key <AB04> {   [        v,   V        ],
           [        v,   V        ]    };
  key <AB05> {   [        b,   B        ],
           [        b,   B        ]    };
  key <AB06> {   [        n,   N        ],
           [        n,   N        ]    };
  key <AB07> {   [        m,   M        ],
           [        m,   M        ]    };
  key <AB08> {   [      comma,   question    ],
           [      comma,   less      ]    };
  key <AB09> {   [     period,   colon      ],
           [     period,   greater     ]    };
  key <AB10> {   [      minus,   underscore   ],
           [      slash,   question    ]    };
  key <BKSL> {   [     ncaron,   parenright   ],
           [    backslash,   bar       ]    };
// End alphanumeric section

// begin modifier mappings
  modifier_map Shift { Shift_L };
  modifier_map Lock  { Caps_Lock };
  modifier_map Control{ Control_L };
  modifier_map Mod3  { Mode_switch };
};